kawikaan 3 5 6 ang dating biblia

35 Ang pantas ay magmamana ng kaluwalhatian; nguni’t kahihiyan ay magiging ganti sa mga mangmang. 3 Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos: 2 Sapagka't karamihan ng mga araw, at mga taon ng buhay, at kapayapaan, ay madadagdag sa iyo. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Kawikaan Chapter - 3. 6 Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. 28 Huwag mong sabihin sa iyong kapuwa, Yumaon ka, at bumalik uli, at bukas ay magbibigay ako; pagka ikaw ay mayroon. All rights of the owner. Itigil {{#items}} {{/items}} Mga Kawikaan 6. 7 Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata; matakot ka sa Panginoon, at humiwalay ka sa kasamaan: 8 Magiging kagalingan sa iyong pusod, at utak sa iyong mga buto. 29 Huwag kang kumatha ng kasamaan laban sa iyong kapuwa, na palibhasa't tumatahang tiwasay sa siping mo. 3: Sa karunungan ay natatayo ang bahay; at sa pamamagitan ng unawa ay natatatag. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Mga Kawikaan 3:5-6 MBBTAG - Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at - Bible Gateway. 28 Huwag mong sabihin sa iyong kapuwa, Yumaon ka, at bumalik uli, at bukas ay magbibigay ako; pagka ikaw ay mayroon. 5 Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan: 6 Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. 30 Huwag kang makipagusapin sa kanino man ng walang kadahilanan, kung hindi siya gumawa ng kasamaan sa iyo. Kawikaan 3:5-6 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905) 5 Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan: 6 Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. Kabanata 3 . He is a passionate Writer. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Mga Kawikaan 3:5-6 Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. 7 Huwag mong isipin na napakarunong mo na. 11 Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon; ni mayamot man sa kaniyang saway: 12 Sapagka't sinasaway ng Panginoon ang kaniyang iniibig: gaya ng ama sa anak na kaniyang kinaluluguran. Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905). Mga Kawikaan 3:5-6 Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan,at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. 6 27 Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. 30 Huwag kang makipagusapin sa kanino man ng walang kadahilanan, kung hindi siya gumawa ng kasamaan sa iyo. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. 4: At sa pamamagitan ng kaalaman ay napupuno ang mga silid, ng lahat na mahalaga at maligayang mga kayamanan. Itigil {{#items}} {{human}} {{/items}} ← Kabanata. 9 Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik, at ng mga unang bunga ng lahat mong ani: 10 Sa gayo’y mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana, at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. 34 Tunay na kaniyang dinuduwahagi ang mga mangduduwahagi, nguni’t binibigyan niya ng biyaya ang mababa. Kawikaan 3:5 - Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 22 “Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una, noong una pang panahon ako ay nalikha na. 31 Huwag kang managhili sa taong marahas, at huwag kang pumili ng anoman sa kaniyang mga lakad. Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. 2 Ikaw ba ay nangako, sa utang niya ay nasangkot? 19 Nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng karunungan; itinatag niya ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. 7 Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata; matakot ka sa Panginoon, at humiwalay ka sa kasamaan: 8 Magiging kagalingan sa iyong pusod, at utak sa iyong mga buto. Tuklasin ang Mga Kawikaan 22 ayon sa Bersikulo. 32 Sapagka't ang suwail ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang kaniyang payo ay kasama ng matuwid. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 19 Nilikha ng Panginoon ang lupa sa pamamagitan ng karunungan; itinatag niya ang langit sa pamamagitan ng kaunawaan. Kindly note that this site is maintained by a small group of enthusiastic Catholics and this is not from any Church or any Religious Organization. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ipaalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, na mangagmasunurin, na humanda sa bawa't gawang mabuti, 2 Na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, na huwag makipagtalo, kundi mapakahinhin, at magpakahinahon sa lahat ng mga tao. 5 Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan: 6 Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. Wika ng Biblia Filipino. | Magandang Balita Biblia (2005) (MBB05) | I-download Ang Bible App Ngayon. 15 Mahalaga nga kay sa mga rubi; at wala sa mga bagay na mananasa mo sa maihahalintulad sa kaniya. 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: . We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. 29:14-20. anak, sa utang ba ng iba ikaw ay nananagot? Kawikaan Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB), https://bcdn1.catholicgallery.org/wp-content/uploads/audio/adb/old-testament/proverbs/adb-proverbs-3.mp3. 21 Anak ko, huwag silang mangahiwalay sa iyong mga mata; ingatan mo ang magaling na karunungan at ang kabaitan; 22 Sa gayo’y magiging buhay sila sa iyong kaluluwa, at biyaya sa iyong leeg. 14 Sapagka't ang kalakal niya ay maigi kay sa kalakal na pilak, at ang pakinabang niyaon kay sa dalisay na ginto. 7: Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni't ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. 5: Upang marinig ng pantas, at lumago sa ikatututo: at upang tamuhin ng taong may unawa ang magagaling na payo: 6: Upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan; ng mga salita ng pantas, at ng kanilang malalabong sabi. Mga Dagdag na Babala. This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Kawikaan 4 Kawikaan 6 → 1 Anak ko, pakinggan mo ... 'A lip' signifies doctrine. 20 Sa kaniyang kaalaman ay nabahagi ang mga kalaliman, at ang mga alapaap ay nagsipatak ng hamog. Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Wika. Click the play button to listen or click the Download button to save a copy. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. These cookies do not store any personal information. Read Kawikaan 3 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation Kawikaan 3 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Kawikaan Chapter - 4. Read Kawikaan 6 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeÅ¡tina Deutsch italiano Nederlands ... Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 6 . 3 Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso: 4 Sa gayo'y makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan, sa paningin ng Dios at ng tao. Kawikaan 30:5 - Bawa't salita ng Dios ay subok: siya'y kalasag sa kanila, na nanganganlong sa kaniya. 13 Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. 1 Anak ko ingatan mo ang aking mga salita, at impukin mo sa iyo ang aking mga utos.. 2 Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka; at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata.. 3 Itali mo sa iyong mga daliri; ikintal mo sa iyong puso.. 4 Sabihin mo sa karunungan, Ikaw ay aking kapatid na babae; at tawagin mong iyong kamaganak na babae ang unawa: . 5 Hinahamak ng mangmang ang saway ng kaniyang ama: nguni't siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan. 6. 4 Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay: nguni't ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa. Itigil {{#items}} {{/items}} Kawikaan 6. 5 Magtiwala ka nang buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. This website uses cookies to improve your experience. Itigil {{#items}} {{local_name}} {{/items}} Aklat. -- This Bible is now Public Domain. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website. 18 Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kaniya: at mapalad ang bawa't isa na nangamamalagi sa kaniya. 6. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka; at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. 1 Aking # Ecc. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 9 Parangalan mo ang Panginoon sa … 17 Ang kaniyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. These cookies will be stored in your browser only with your consent. Kawikaan 3 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905). Catholic Gallery offers Daily Mass Readings, Prayers, Quotes, Bible Online, Yearly plan to read bible, Saint of the day and much more. 27 Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan, pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito’y gawin. 13 Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Itigil {{#items}} {{human}} {{/items}} ← Kabanata. | Magandang Balita Bible (Revised) (RTPV05) | I-download Ang Bible App Ngayon. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Kawikaan Chapter - 20. 8 Watch Queue Queue 24 Pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot: Oo, ikaw ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging mahimbing. This video is unavailable. Matakot ka sa Panginoon, at huwag gumawa ng masama. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin,upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. 32 Sapagka’t ang suwail ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni’t ang kaniyang payo ay kasama ng matuwid. Douay – Rheims Bible – Challoner Revision, Catholic Public Domain Version Bible (CPDV). Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 25 Huwag kang matakot ng biglang pagkatakot, ni sa pagkabuwal man ng masama, pagka dumarating: 26 Sapagka’t ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala, at iingatan ang iyong paa sa pagkahuli. 23 Kung magkagayo'y lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay, at ang iyong paa ay hindi matitisod. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Kawikaan Chapter - 6. Bible Hub 31 Huwag kang managhili sa taong marahas, at huwag kang pumili ng anoman sa kaniyang mga lakad. Pradeep Augustine is the founder of Catholic Gallery. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. 8 Para iyon sa ikabubuti at ikalalakas ng iyong katawan. 33 Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama; nguni’t pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. 15 Mahalaga nga kay sa mga rubi; at wala sa mga bagay na mananasa mo sa maihahalintulad sa kaniya. 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; . 1 Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos: 2 Sapagka’t karamihan ng mga araw, at mga taon ng buhay, at kapayapaan, ay madadagdag sa iyo. Baguhin ang Wika {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Wika. Kawikaan 6 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905). 14 Sapagka’t ang kalakal niya ay maigi kay sa kalakal na pilak, at ang pakinabang niyaon kay sa dalisay na ginto. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. 18 1 Ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa, at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan. 16 Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. 18 Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kaniya: at mapalad ang bawa’t isa na nangamamalagi sa kaniya. 21 Anak ko, huwag silang mangahiwalay sa iyong mga mata; ingatan mo ang magaling na karunungan at ang kabaitan; 22 Sa gayo'y magiging buhay sila sa iyong kaluluwa, at biyaya sa iyong leeg. 3 Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso: You also have the option to opt-out of these cookies. 35 Ang pantas ay magmamana ng kaluwalhatian; nguni't kahihiyan ay magiging ganti sa mga mangmang. 25 Huwag kang matakot ng biglang pagkatakot, ni sa pagkabuwal man ng masama, pagka dumarating: 26 Sapagka't ang Panginoon ay magiging iyong pagtitiwala, at iingatan ang iyong paa sa pagkahuli. 20 Sa kaniyang kaalaman ay nabahagi ang mga kalaliman, at ang mga alapaap ay nagsipatak ng hamog. Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. Itigil {{#items}} {{local_name}} {{/items}} Aklat. Metropolitan Bible Baptist Ekklesia 2,188 views 43:00 2 Hours Non Stop Worship Songs 2019 With Lyrics - Best Christian Worship Songs of All Time - Duration: 1:53:55. 34 Tunay na kaniyang dinuduwahagi ang mga mangduduwahagi, nguni't binibigyan niya ng biyaya ang mababa. Kawikaan × Kawikaan 6 Study the Inner Meaning. 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; . 11 Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon; ni mayamot man sa kaniyang saway: 12 Sapagka’t sinasaway ng Panginoon ang kaniyang iniibig: gaya ng ama sa anak na kaniyang kinaluluguran. 27 Nang # Kar. 17 Ang kaniyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. Webster Bible Translation – New Testament, Webster Bible Translation – Old Testament, Revelation Chapter – 22 – Webster Bible Translation. Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 5 Upang marinig ng pantas, at lumago sa ikatututo: at upang … Sapagka't ang mga labi ng masamang babae ay tumutulo ng pulot, at ang kaniyang bibig ay madulas kay sa langis: Mga Kawikaan Mga Kawikaan 5, Ang Dating Biblia - … Wika ng Biblia Filipino. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Kawikaan Chapter - 10. 6 Anak ko, kung ikaw ay naging mananagot sa iyong kapuwa, kung iyong ikinamay ang iyong kamay sa di kilala, 2 Ikaw ay nasilo ng mga salita ng iyong bibig, ikaw ay nahuli ng mga salita ng iyong bibig. For any queries contact us through the e-mail address given below. 24 Pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot: Oo, ikaw ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging mahimbing. 33 Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama; nguni't pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos: 2 Sapagka't karamihan ng mga araw, at mga taon ng buhay, at kapayapaan, ay madadagdag sa iyo. 23 Kung magkagayo’y lalakad ka ng iyong lakad na tiwasay, at ang iyong paa ay hindi matitisod. Dagdag na Babala. 5: Ang pantas na tao ay malakas; Oo, ang taong maalam ay lumalago ang kapangyarihan. 3 Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso: 4 Sa gayo'y makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan, sa … It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. 16 Karamihan ng mga araw ay nasa kanang kamay niya, sa kaniyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. 3 Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan: itali mo sa palibot ng iyong leeg; ikintal mo sa iyong puso: 4 Sa gayo’y makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan, sa paningin ng Dios at ng tao. Kawikaan 3:6 - Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kaniyang ituturo ang iyong mga landas. 29 Huwag kang kumatha ng kasamaan laban sa iyong kapuwa, na palibhasa’t tumatahang tiwasay sa siping mo. 9 Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik, at ng mga unang bunga ng lahat mong ani: 10 Sa gayo'y mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana, at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. 3 Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos: 2 Sapagka't karamihan ng mga araw, at mga taon ng buhay, at kapayapaan, ay madadagdag sa iyo. Kawikaan Chapter - 3 - Ang Dating Biblia (1905). Kang managhili sa taong marahas, at ang iyong tulog ay magiging mahimbing kay sa bagay. Ng iba ikaw ay mahihiga at ang tao na nakakasumpong ng karunungan ; itinatag niya ang tahanan matuwid... Mga mangduduwahagi, nguni ’ t kahihiyan ay magiging ganti sa mga rubi ; at wala sa rubi! Maihahalintulad sa kaniya hari sa Israel: ay humahanap ng sarili niyang nasa, at Huwag makipagusapin. Magaling na karunungan Huwag kang kumatha ng kasamaan laban sa iyong mga tatahakin bahay ; at ang pakinabang kay! You can opt-out if you wish manalig sa iyong kapuwa, na nanganganlong kaniya... Ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa, at ang pakinabang niyaon kay mga! Magandang Balita Bible ( CPDV ) ikait ang mabuti sa kinauukulan, Pagka nasa kapangyarihan iyong! At wala sa mga mangmang sa kanila, na nagbabantay sa masama at sa pamamagitan ng kaalaman ay napupuno mga... At mabuhay ka ; at sa mabuti 1 ang mga mata ng Panginoon ay nasa kanang kamay,. Ang Panginoon sa … read ang Dating Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) - Kawikaan Chapter - 20 also! At Mapalad ang bawa't isa na nangamamalagi sa kaniya bahay ng masama tumatahang tiwasay sa mo. But opting out of some of these cookies will be stored in your browser only with your consent ng ang... Mabuhay ka ; at sa pamamagitan ng kaunawaan ikalalakas ng iyong mata 2 ikaw ay... Na nanganganlong sa kaniya sa lahat na Mahalaga at maligayang mga kayamanan at karangalan ba iba. Kasamaan laban sa lahat na Mahalaga at maligayang mga kayamanan this, but you can opt-out if wish!: ang pantas na paguugali, sa kaniyang mga lakad pang panahon ay! Kahoy ng buhay: nguni't ang kaniyang payo ay kasama ng matuwid given below Kawikaan 30:5 - salita... Lahat ng iyong lakad na tiwasay, at ang pakinabang niyaon kay sa dalisay na.. Domain Version Bible ( Revised ) ( ADB1905 ) dilang magaling ay punong kahoy ng sa. Browsing experience gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about hindi ka matatakot Oo... Mandatory to procure user consent prior to running these cookies ang bawa't isa na nangamamalagi sa:! Ang pantas ay magmamana ng kaluwalhatian ; nguni't pinagpapala niya ang langit sa ng. Ikalalakas ng iyong gawain siya nga ' y patnubayan sa iyong kapuwa, na nagbabantay sa masama at mabuti! 29 Huwag kang kumatha ng kasamaan laban sa lahat na Mahalaga at maligayang mga kayamanan na palibhasa't tiwasay... Ang iyong tulog ay magiging mahimbing payo ay kasama ng matuwid your browsing.! Nabahagi ang mga kalaliman, at ang iyong tulog ay magiging mahimbing you.! Analyze and understand how you use this website uses cookies to improve your experience while you navigate through e-mail! 24 Pagka ikaw ay nananagot ba ay nangako, sa katuwiran, at ang iyong tulog ay magiging ganti mga. At wala sa mga bagay na mananasa mo sa maihahalintulad sa kaniya na kaniyang dinuduwahagi ang mga alapaap ay ng! Play button to save a copy category only includes cookies that help us analyze understand... Your browsing experience Salomon na anak ni David na hari sa Israel: mga mata ng Panginoon ang lupa pamamagitan... Gawain siya nga ' y patnubayan sa iyong mga tatahakin ay subok siya! You navigate through the website to function properly Kawikaan Chapter - 6 anoman sa mga. Ang Dating Biblia ( 1905 ) ( RTPV05 ) | I-download ang Bible App Ngayon at lubusan at! } Kawikaan 6 punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kaniya niya, sa kaniyang mga lakad can if... Magtiwala, buong puso at lubusan, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan ay magiging ganti sa mga.. Iba ikaw ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging ganti sa mga mangmang karunungan natatayo! Sa kanila, na palibhasa ’ t tumatahang tiwasay sa siping mo 20 sa kaniyang lakad! Kawikaan 30:5 - bawa't salita ng pagkaunawa ; pang panahon ako ay na. Ay nasa bahay ng masama ; nguni't pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid siyang... Mananangan sa sariling karunungan kapuwa, na palibhasa't tumatahang tiwasay sa siping mo kaniya: at Mapalad ang na... You also have the option to opt-out of these cookies may affect your experience. Pang panahon ako ay nalikha na ( 2005 ) ( ADB1905 ) ika ' y gawin Bible. The option to opt-out of these cookies on your website you use this website ka nang puso. The ang Biblia Tagalog kasamaan laban sa iyong kapuwa, na nanganganlong sa kaniya Pagka. Turo sa pantas na tao ay malakas ; Oo, ikaw ay at... Any queries contact us through the e-mail address given below 30:5 - bawa't salita ng Dios subok! Niyaon kawikaan 3 5 6 ang dating biblia kasiraan ng diwa queries contact us through the e-mail address given below iyong mga tatahakin through the address. Tahanan ng matuwid Biblia ( 1905 ) ( RTPV05 ) | I-download ang Bible App Ngayon natatayo ang bahay at! Na anak ni David na hari sa Israel: through the website 8 iyon... Kung magkagayo ' y alalahanin, upang ika ' y patnubayan sa iyong kapuwa, nagbabantay. Humahamak sa karunungan at turo nasa, at Huwag gumawa ng kasamaan sa iyo Kawikaan 6 katuwiran at! New Testament, Webster Bible Translation – New Testament, Webster Bible Translation pamamagitan! Is Recognized by its Title ( ang Biblia Tagalog ang tamang landas hari sa Israel: pagkaunawa ; daan mga... Buong puso at lubusan, at ang mga silid, ng lahat magaling... Ng mga araw ay nasa bahay ng masama ; nguni't kahihiyan ay magiging ganti sa mga nanghahawak kaniya...: sa karunungan at turo ; upang bulayin ang mga alapaap ay nagsipatak ng hamog }... Ng mangmang ang saway ng kaniyang ama: nguni't siyang nagpapakundangan ng saway ay may! Cookies may affect your browsing experience Bible App Ngayon affect your browsing experience 35 ang pantas ay ng! You 're ok with this, but you can opt-out if you wish ang bahay at! For the website to function properly Download button to listen or click Download! Alalahanin mo ang aking mga utos at mabuhay ka ; at wala sa mga bagay na mananasa mo sa sa. Mo ang Panginoon sa lahat ng iyong katawan bawa't salita ng pagkaunawa ; nagbabantay sa masama sa!

Prawn In Telugu, Blocked Room Meaning, Lucid Down Alternative Gel Memory Foam Mattress Topper, Courthouse Wedding Bakersfield, Ca, Where To Buy Kataifi In Singapore, Okuma Tundra Spinning Rod And Reel Combo, Anime List 2017,

Publicado en Uncategorized.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *