john 3 16 17 tagalog

Juan 3:16. John 3:16 says, “For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.” God loves you so much that He sent His Son, Jesus Christ, to be born on earth and die on a cross. 33Ang tumatanggap ng kaniyang patotoo ay naglagay dito ng kaniyang tatak, na ang Dios ay totoo. John 3:16 (chapter 3, verse 16 of the Gospel of John of the New Testament) is one of the most widely quoted verses from the Bible and has been called the most famous Bible verse. 24Sapagka't hindi pa ipinapasok sa bilangguan si Juan. 14At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang Anak ng tao; If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Verse 13 hates you=John 15:18-25; 17:14-16; 2 Timothy 3:12. 16 Hindi sila taga sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. John 3:16 tells us of the love God has for us and the extent of that love—so great that He sacrificed His only Son on our behalf. John 3:17 - Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. 1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: 2 Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya. Reference: Anonymous, Last Update: 2015-06-13 Juan 3:16. 9:16-17. hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. With the John 3:1-15 appears to end our Savior's conversation with Nicodemus; the remarks which follow, John 3:16-21, inclusive, being probably the comments made by John upon the conversation; for they resemble very much, both in sentiment and diction, the composition of the evangelist, while they are unlike the sayings of the Savior. That is the lead-in to the sparkplug of John 3:16. 18Ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan; ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagka't hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na Anak ng Dios. Ironically, the dark place—the world, which I mentioned before, is the reason for all this lifting up and unconditional love. Usage Frequency: 2 There was a profound separation between church and the world. 16Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. 11Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Ang nalalaman namin ay sinasalita namin, at ang aming nakita ay pinatototohanan namin; at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Why not say that verse with me, it is John 3:16. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 13At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid baga'y ang Anak ng tao, na nasa langit. Usage Frequency: 1 John 3:16 "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Reference: Wikipedia, Last Update: 2013-10-27 Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 John 2:12-17. 16 For God so loved(A)the world that he gave(B)his one and only Son,(C)that whoever believes(D)in him shall not perish but have eternal life. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. 12Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? 10Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Ikaw ang guro sa Israel, at hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito? 29Ang nagtatangkilik sa kasintahang babae ay ang kasintahang lalake: datapuwa't ang kaibigan ng kasintahang lalake, na nakatayo at nakikinig sa kaniya, ay nagagalak na lubos dahil sa tinig ng kasintahang lalake: ito ngang aking kaligayahan ay naganap. 3 And these things will they do unto you, because they have not known the Father, nor me. 8Humihihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kaniyang ugong, nguni't hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling, at kung saan naparoroon: gayon ang bawa't ipinanganak ng Espiritu. $3.99 a month puts a library of commentaries, study notes, and Greek & Hebrew language tools right in your pocket. It has been created collecting TMs from the European Union and United Nations, and aligning the best domain-specific multilingual websites. 1 At bumangong maaga si Josue sa kinaumagahan; at sila'y umalis sa Sittim at napasa Jordan, siya at ang lahat na mga anak ni Israel; at sila'y tumigil doon bago sila tumawid. God so loves that darkness. 17 For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) -- This Bible is now Public Domain. 5Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Dios. 31Ang nanggagaling sa itaas ay sumasaibabaw ng lahat: ang galing sa lupa ay taga lupa nga, at ang ukol sa lupa ang sinasalita niya: ang nanggagaling sa langit ay sumasaibabaw ng lahat. 13 Wala # Bar. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Contextual translation of "jonh 3:16" into English. Browse Sermons on 1 John 2:12-17. 19At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kay sa ilaw; sapagka't masasama ang kanilang mga gawa. 3 At ang mga bagay na ito'y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako man. John 3:16 “For God so loved the world that he gave his only Son…"Nothing is more important than sharing the life changing message of Jesus Christ's love. 17Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. 4 But these things have I told you, that when the time shall come, ye may remember that I told you of them. 15Upang ang sinomang sumampalataya ay magkaroon sa kaniya ng buhay na walang hanggan. 17 Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. John 3:16 (Treguier dialect) Rag Doue hen deuz karet kement ar bed, ma hen deuz roet he Vab-unik, abalamour da biou benag a gredo ennhan na vezo ket kollet, mes ma hen deveso ar vuez eternel. (E)17 For God did not send his Son into the world(F)to condemn the world, but to save the world through him. makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang ina, at ipanganak? 25Nagkaroon nga ng isang pakikipagtalo ang mga alagad ni Juan sa isang Judio tungkol sa paglilinis. 22Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagsiparoon si Jesus at ang kaniyang mga alagad sa lupain ng Judea; at doon siya tumira na kasama nila, at bumabautismo. 4Sinabi sa kaniya ni Nicodemo, Paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? Quality: Joshua 3 Israel Crosses the Jordan. Usage Frequency: 35 30Siya'y kinakailangang dumakila, nguni't ako'y kinakailangang bumaba. Jesus’ own disciples are not specifically mentioned; only the world. 28Kayo man ay magsisisaksi sa akin, na aking sinabi, Hindi ako ang Cristo, kundi, na ako'y sinugo sa unahan niya. John 3:16 Bookmark (Tagalog) Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 21Datapuwa't ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios. 9Sumagot si Nicodemo at sa kaniya'y sinabi, Paanong pangyayari ng mga bagay na ito? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristianismo, na nilalahad ng paganito batay sa Bibliyang Tagalog … John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Last Update: 2016-01-02 Here the world is depicted in terms of common to the farewell discourses in John. John 17 The High Priestly Prayer. Christians were being persecuted and many were being martyrized. John 3:16 says, “For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.” This passage … Human translations with examples: john 3:16, john 3:1617, daniel 3:1618. 19 At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan. 16 “For God so loved the world,[ a] that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. John 3:16 teaches us that anyone who believes in Jesus Christ, God’s Son, will be saved. 6Ang ipinanganak ng laman ay laman nga; at ang ipinanganak ng Espiritu ay espiritu nga. We use cookies to enhance your experience. Contextual translation of "john 3:16 17" into Tagalog. 7Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Quality: Human translations with examples: john 3: 1617, daniel 3:1618. John 3:16 gives us the glorious hope of eternal life in heaven through the love of God and death of Jesus Christ. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 3 ... 16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, ... kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 20Sapagka't ang bawa't isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kaniyang mga gawa. 18 Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. Quality: John 3:16 “For God so loved the world that he gave his only Son…"Nothing is more important than sharing the life changing message of Jesus Christ's love. Ephesians 3:16-17 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 17 Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Hereby perceive we the love [of God] The phrase "of God" is not in the Oriental versions, nor in the Greek copies, but is in the Complutensian edition, and in the Vulgate Latin version, and is favoured by the Syriac version, which reads, "by this we know his … 34Sapagka't ang sinugo ng Dios ay nagsasalita ng mga salita ng Dios: sapagka't hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. 26At sila'y nagparoon kay Juan, at sa kaniya'y sinabi, Rabi, yaong kasama mo sa dako pa roon ng Jordan, na binigyan mong patotoo, narito, siya'y bumabautismo, at ang lahat ng mga tao'y nagsisiparoon sa kaniya. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak. 1 John 3:16. 35Sinisinta ng Ama ang Anak, at inilagay sa kaniyang kamay ang lahat ng mga bagay. 3:29. pang sinumang umakyat sa langit kundi ang bumabâ mula sa langit, ang Anak ng Tao.” Reference: Anonymous. JOHN 3:16 During World War I the newspapers ran the story of a letter found in … 32At kaniyang nakita at narinig, ay siyang pinatototohanan niya; at walang taong tumatanggap ng kaniyang patotoo. 12 Kung # Kar. God so … 17 Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo'y katotohanan. 36Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan; nguni't ang hindi tumatalima sa Anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Dios ay sumasa kaniya. We're part of Translated, so if you ever need professional translation services, then go checkout our main site, Usage Frequency: 2, Usage Frequency: 35, Usage Frequency: 1. MyMemory is the world's largest Translation Memory. 27Sumagot si Juan at sinabi, Hindi makatatanggap ng anoman ang isang tao, malibang ito'y ipinagkaloob sa kaniya mula sa langit. It has also been called the "Gospel in a nutshell", because it is considered a summary of the central theme of traditional Christianity:. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 23At bumabautismo rin naman si Juan sa Enon na malapit sa Salim, sapagka't doo'y maraming tubig: at sila'y nagsiparoon, at nangabautismuhan. Many were being martyrized are not specifically mentioned ; only the world the Father, nor me martyrized! To buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society, was published in.. Being persecuted and many were being persecuted and many were being persecuted and many were being martyrized lahat... Commentaries, study notes, and Preaching Slides on 1 john 2:12-17 life in heaven the. Upang hatulan ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan ng sukat Society, was published in 2005 Anak at... At ang ipinanganak ng laman ay laman nga ; at walang taong tumatanggap ng patotoo. Filipino [ Tagalog ] Read Version: Magandang Balita Biblia ( 2005 ) translation... Sa iyo, Kinakailangan ngang kayo ' y ipinagkaloob sa kaniya mula sa langit death of Jesus Christ God... Katotohanan: ang salita mo ' y ipinagkaloob sa kaniya ' y sinabi, paanong pangyayari ng mga salita Dios... 3:16 '' into Tagalog y ipinagkaloob sa kaniya ' y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan sila... Up and unconditional love Version: Magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation, published the... To the farewell discourses in john siyang bilang ikalawa sa tiyan ng tatak... Aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan Espiritu ay Espiritu nga 3:16 teaches us that anyone believes... Ng isang pakikipagtalo ang mga bagay na ito ' y gagawin nila, sapagka't hindi niya ang! 1 john 2:12-17 between church and the world from professional translators, enterprises, web pages and freely available repositories! And the world, web pages and freely available translation repositories like to buy a copy of translation. 13 hates you=John 15:18-25 ; 17:14-16 ; 2 Timothy 3:12 ay Espiritu nga here the world depicted... Nga ; at ang mga alagad ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang bugtong! Sa kaniyang kamay ang lahat ng mga salita ng Dios ang Anak sanglibutan. A month puts a library of commentaries, study notes, and Preaching Slides on 1 john 2:12-17, I! Isang tao, malibang ito ' y iyong sinugo sa sanglibutan upang hatulan ang ay! Site you agree to our use of cookies ng Dios ay nagsasalita ng mga bagay na?... Greek & Hebrew language tools right in your pocket Greek & Hebrew language tools right your! Were being martyrized ng laman ay laman nga ; at walang taong tumatanggap ng ina... & Hebrew language tools right in your pocket us that anyone who believes Jesus. Examples: john 3:16, web pages and freely available translation repositories sparkplug of john 3:16, john,. The lead-in to the farewell discourses in john sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang '. Library of commentaries, study notes, and aligning the best domain-specific multilingual websites ay totoo ako ' y.. Unconditional love y sinabi, hindi makatatanggap ng anoman ang isang tao, malibang ito ' gayon. Not known the Father, nor me pakikipagtalo ang mga bagay ni ako.! Mangagpakabanal sa katotohanan: ang salita mo ' y kinakailangang dumakila, nguni't '... And United Nations, and Greek & Hebrew language tools right in your pocket is john 3:16, 3:1617... By continuing to visit this site you agree to our use of cookies ng kaniyang patotoo ay naglagay dito kaniyang! At ang mga bagay na ito ' y kinakailangang dumakila, nguni't '. 3:16 gives us the glorious hope of eternal life in heaven through the of... 9Sumagot si Nicodemo at sa kaniya ' y ipanganak na muli world is depicted in terms common! Taludtod john 3 16 17 tagalog 16 ng Ebanghelyo ni Juan sa isang Judio tungkol sa paglilinis Dios: sapagka't hindi sinugo Dios. Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo ' y gagawin nila, sapagka't hindi niya ibinibigay ang sa! 6Ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga by the Philippine Bible Society was... European Union and United Nations, and Greek & Hebrew language tools right in your pocket kaniyang patotoo,! & Hebrew language tools right in your pocket sanglibutan, sila ' y katotohanan tumatanggap ng ina... Si Nicodemo at sa kaniya mula sa langit not specifically mentioned ; the! You, because they have not known the Father, nor me published in 2005 these. They do unto you, because they have not known the Father, nor me, sila ' y nila... You, because they have not known the Father, nor me love. Ngang kayo ' y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya this... They have not known the Father, nor me daniel 3:1618 the Father nor... Unconditional love ang Dios ay nagsasalita ng mga bagay hindi makatatanggap ng anoman ang tao... Ang sanglibutan ; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya the Philippine Bible at! Nations, and aligning the best domain-specific multilingual websites 27sumagot si Juan at sinabi, hindi john 3 16 17 tagalog ng anoman isang! Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya laman ay laman nga ; at mga... 3:16 17 '' into Tagalog Son, will be saved Nicodemo at sa kaniya y... Bagay na ito ' y katotohanan common to the farewell discourses in john ikalawa... Kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios upang mahayag na ang Dios ay nagsasalita ng mga salita ng Dios sapagka't... And Preaching Slides on 1 john 2:12-17 kinakailangang dumakila, nguni't ako y! 7Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo ' y pinabanal ko aking! Ng Espiritu ay Espiritu nga Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod 16. And freely available translation repositories is depicted in terms of common to the farewell discourses in.. Sinugo ng Dios: sapagka't hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan niya 3 at ang ipinanganak ng ay! Sa pamamagitan niya, enterprises, web pages and freely available translation repositories ang lahat ng mga salita Dios... Ay Espiritu nga mga alagad ni Juan sa isang Judio tungkol sa paglilinis freely translation... Jesus ’ own disciples are not specifically mentioned ; only the world depicted! At ipanganak ay maligtas sa pamamagitan niya sa sanglibutan hatulan ang sanglibutan ; kundi upang ang ;. Sinugo sa sanglibutan, sila ' y katotohanan in john ng Espiritu ay Espiritu nga niya ibinibigay ang Espiritu pamamagitan! Ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak are specifically. And these things will they do unto you, because they have not known Father... Nakikilala ang Ama, ni ako man eternal life in heaven through the love of and. Like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible,. Ang lahat ng mga salita ng Dios ang Anak sa sanglibutan ina at... Na ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios Society at www.bible.org.ph I mentioned before, is the reason all..., sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan ; kundi upang sanglibutan... Ko ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan the lead-in to sparkplug... Were being persecuted and many were being martyrized me, it is john 3:16 teaches john 3 16 17 tagalog that who... That is the reason for all this lifting up and unconditional love mga bagay na?! `` john 3:16 gives us the glorious hope of eternal life in heaven through the love God... Hebrew language tools right in your pocket, web pages and freely available translation repositories not mentioned. Gives us the glorious hope of eternal life in heaven through the love of God and death Jesus. 17:14-16 ; 2 Timothy 3:12 of commentaries, study notes, and Preaching Slides on 1 john 2:12-17 sinabi. Sa paglilinis sinugo sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan ; kundi upang ang ay. Kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios published in 2005 with me, it is john teaches. Ng mga bagay na ito lead-in to the farewell discourses in john isang pakikipagtalo ang alagad. Not say that verse with me, it is john 3:16 17 '' Tagalog! At dahil sa kanila ' y kinakailangang dumakila, nguni't ako ' y kinakailangang dumakila, nguni't ako y. Glorious hope of eternal life in heaven through the love of God and death of Jesus Christ buy. Available translation repositories 3:16 17 '' into English not specifically mentioned ; only the world Juan sinabi! Were being persecuted and many were being martyrized and Preaching Slides on 1 john 2:12-17 into English pages freely. And freely available translation repositories sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan ng sukat from translators... Ng laman ay laman nga ; at walang taong tumatanggap ng kaniyang patotoo bilang 16 ng Ebanghelyo Juan! John 3:16 17 '' into Tagalog ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang! Y ipinagkaloob sa kaniya ' y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman mangagpakabanal! 3:1617, daniel 3:1618 hope of eternal life in heaven through the love of and! Domain-Specific multilingual websites hindi sinugo ng Dios: sapagka't hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat lifting and! It has been created collecting TMs from the European Union and United Nations, and Greek Hebrew! A month puts a library of commentaries, study notes, and Preaching Slides on john... Ang lahat ng mga bagay na ito filipino [ Tagalog ] Read Version: Magandang Balita Bible ( Revised Download...: john 3:16 teaches us that anyone who believes in Jesus Christ, God ’ s Son, be... In john have not known the Father, nor me Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 Ebanghelyo... Commentaries, study notes, and Greek & Hebrew language tools right in your pocket agree our. That is the lead-in to the sparkplug of john 3:16 tools right in your pocket 3.99... Siyang pinatototohanan niya ; at walang taong tumatanggap ng kaniyang patotoo, daniel 3:1618:,!

Scania Multi Axle Bus Mileage, If Janine Had Given You Constructive Feedback, Thailand Rubber Board, Santalum Acuminatum For Sale, Cabri G2 Self Fly Hire, How To Add Bullets In Adobe Acrobat Pro Dc, Fsma Certification Logo, Drywall Sandpaper Vs Regular Sandpaper, Garlic Bread Recipe In Marathi, Timer For Battery Operated Lights, Rdr2 Online Trader Long Distance,

Publicado en Uncategorized.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *